Czym jest SQL?

Structured Query Language jest językiem używanym w celu zarządzania bazami danych. Za pomocą komend wydawanych w tym języku (zwanych kwerendami) możemy zakomunikować bazie danych co chcemy zmodyfikować lub utworzyć oraz jakie informacje chcemy otrzymać lub zmodyfikować.

Technologia ta jest zwana językiem deklaratywnym lub też podjęzykiem danych, ze względu na to że sam SQL nie służy do tworzenia programów (jak np. PHP czy JAVA), a do operacji na samej bazie.

SQL jest technologią niezwykle uniwersalną, rozpoznawalną przez większość relacyjnych systemów baz danych (DBMS), jak np. MySQL, Oracle, PL/SQL, PostgreSQL, MS SQL Server czy DB2.

Język ten został stworzony w latach siedemdziesiątych w firmie IBM, a pierwszą firmą która wdrożyła go do swojego produktu był Oracle (stworzony wcześniej na potrzeby

Zapytania z wykorzystaniem SQL mogą należeć do jednej z czterech kategorii:

  1. DML (Data Manipulation Language – „język manipulacji danymi”).

Kategoria ta służy do wykonywania operacji na danych. Korzystamy tutaj z takich poleceń jak INSERT (pozwalający na dodanie danych do bazy), UPDATE (odpowiedzialny za dokonanie zmian w bazie) czy DELETE (pozwala na skasowanie określonych danych w bazie).

  1. DDL (Data Definition Language – „język definicji danych”).

Język definicji danych pozwala na pracę nad strukturami, w których dane są przechowywane – czyli poszczególne tabele i bazy. Tutaj możemy skorzystać z takich poleceń jak CREATE (utworzenie nowej struktury), DROP (usunięcie) czy ALTER (jej zmiana).

  1. DCL (Data Control Language – „język kontroli nad danymi”).

DCL pozwala na przyznawanie uprawnień do obiektów bazodanowych. Polecenia takie jak GRANT pozwalają na przyznanie praw konkretnemu użytkownikowi lub użytkownikom.

  1. DQL (Data Query Language – „język definiowania zapytań”).

W zakresie języka definiowania zapytań mówimy tylko o jednym poleceniu SELECT. Polecenie to pozwala na wypisanie określonych danych z bazy.

 

Przykładem użycia zapytania DQL może być:

SELECT * FROM table;

Powyższe zapytanie pozwoli na wypisanie wszystkich (*) kolumn z tabeli ‘table’.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *