Najbardziej przydatne rozwiązania w Excelu dla wykorzystania w codziennej pracy

 

  1. Wyszukaj pionowo – czy masz czasami taką sytuację, w której posiadasz dwie tabele, z czego obie posiadają jakieś identyfikatory – jak numer pesel, numer zamówienia czy ID – a Ty chciałbyś odnaleźć po tym numerze dane w drugiej tabeli i dopisać do pierwszej? I chciałbyś zrobić to natychmiast dla tysiąca wierszy? Ta funkcjonalność jest dla Ciebie!
  2. Tabela – no ale jak to? Zwykła tabela – przecież mam takich tabel sporo w moich arkuszach! Upewnij się jednak czy znasz różnicę między tabelą, a formą tabelaryczną. Tabelę poznasz po tym, że masz dostęp do zakładki „tabela”, „wędrujące” nagłówki, dostęp do wiersza sumy czy możliwość korzystania z odwołań w jej wnętrzu. To może jednak to zagadnienie nie będzie tak trywialne jak się spodziewałeś?
  3. Skróty. Kolejne pytanie – miałeś pisać o przydatnych rozwiązaniach, a podajesz skróty. Tak, być może występuje tutaj pewne odstępstwo, jednak poznanie skrótów znacznie przyspiesza codzienną pracę oraz pozwala na odkrycie zaskakujących funkcjonalności i reguł, które kryją się gdzieś pod maską excelowego potwora. Przykłady? Klawisz F2 pozwalający na wejście w tryb edycji komórki. Ctrl+Shift+Strzałki – pozwalający na zaznaczenie komórek w danym kierunku do końca tabeli, zakresu lub arkusza. Tak, jest tego więcej. Dużo więcej.
  4. Formuła JEŻELI – formuła, której działanie jest fundamentem wielu języków programowania. Działanie pozwalające na stworzenie prostych ciągów przyczynowo – skutkowych. „Jeżeli w tej komórce ktoś wstawi jakąś wartość liczbową, to w drugiej komórce zostanie ona podzielona przez dwa”. „Jeżeli dana osoba pracuje dla firmy X, to oznacz ją kolorem czerwonym.”. „Jeżeli zysk wygenerowany przez pracownika wyniesie 90000 zł, to powiększ jego wypłatę o 900 zł’”. Przykłady można mnożyć. Ta prosta formuła sprawi, że nasze arkusze zaczną żyć własnym życiem.
  5. Filtrowanie – pokaż tylko te dane, które interesują Ciebie i Twoich odbiorców, ukryj pozostałe. Dodaj do tego sortowanie, aby ułożyć je w kolejności od tych, które wybrałeś jako najistotniejsze.