Proces projektowania i przygotowania do projektu informatycznego:

Proces przygotowania do projektu informatycznego powinniśmy rozpocząć od skompletowania dokumentacji dla zespołu projektującego. Jest to niezbędne dla projektu o dowolnej wielkości – nawet projekt zwykłej strony internetowej wymaga stworzenia odpowiedniego dokumentu. Nie musi być to oczywiście gruba książka – ważne żeby w ramach dokumentacji określone były następujące kwestie.

1. Wizja naszego klienta, rozbita na poszczególne podpunkty z szerokim komentarzem.

Przykład:

Wizja klienta: Chciałbym, żeby moja strona internetowa była w kolorystyce zielonej i miała podobny slider jak na stronie x.

Komentarz twórcy:

Kolorystyka – jako kolor wiodący na stronie zdecydowaliśmy się wybrać kolor #444554, który wskazała klientka.

Nagłówek ze sliderem – klientka wskazała slider na stronie x jako ten, który jej się podoba. W/w slider to rozwiązanie Smart Slider, dostępne na rynku. W procesie projektowania postaramy się doprowadzić do analogicznego stanu korzystając z tego samego narzędzia i zdjęć dostarczonych przez klientkę.

2. Dokładne określenie w jaki sposób będą rozliczane poprawki projektu:

Przykład:

Klient ma możliwość zaproponowania poprawek w ciągu tygodnia od oddania gotowego projektu. Poprawki te będą zgromadzone w odpowiednim dokumencie. Jeśli elementy, które wskaże klient będą nowościami niewskazanymi we wcześniejszej dokumentacji, lub powstanie prośba o zmodyfikowanie elementów które w dokumentacji zostały już wcześniej określone w inny sposób będą to uznane jako elementy nowe. Nowe elementy będą na nowo wycenione, dodane do dokumentacji i rozliczane w stawce godzinowej wynoszącej x zł netto/godzinę pracy.

3. Dokładne określenie zadań i terminów poszczególnych stron:

Przykład:

Klient zobowiazuje się do dostarczenia zdjęć i tekstów potrzebnych do budowy slidera nie później niż do 23 września. Opóźnienie w przesłaniu zdjęć i tekstów przesuwa termin rozpoczęcia projektu o odpowiedni, analogiczny czas.

Klient zobowiązuje się do opłacenia faktury za wykonany projekt nie później niż 7 dni od momentu oddania projektu. Każdy dzień opóźnienia będzie wiązał się z odsetkami w wysokości 100 zł za dzień zwłoki.

4. Obsługę po zakończeniu projektu:

Przykład:

Wykonawca zobowiązuje się zajmować się przedłużeniem hostingu i domeny, zaś klient ma obowiązek zapłacenia za tą usługę w ustalonym fakturą terminie.